Microsoft Teams 1.5.00.14473

Microsoft Teams 1.5.00.14473

Microsoft Corporation – 118,8MB – Freeware – Windows
Microsoft Teams là một nền tảng được phát triển bởi Microsoft kết hợp trò chuyện, cuộc họp, ghi chú và tệp đính kèm.

Tổng quan

Microsoft Teams là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 30.473 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Teams là 1.5.00.14473, phát hành vào ngày 10/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 10/02/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 1.5.00.11163, được sử dụng bởi 35 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Teams đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 118,8MB.

Người sử dụng của Microsoft Teams đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Teams!

Cài đặt

người sử dụng 30.473 UpdateStar có Microsoft Teams cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản